Barba Zvane je jedan štabel domaći influencer ki će kuntento promovirat Istru i sve njene običaje i zanimljivosti,
da svi vide i znaju kako nan je tu lipo i dobro.
Vižitajte njigove ilustracije, kih je svakin danon sve više, ziberite si jenu jušto za se ili za pretelja, i javite nan ča da van učinimo – je li šalicu, ili majicu, ili boršu pa će se barba Zvane hitit na delo, učinit i poslat van.
Kuraja!

Svaka ilustracija dostupna je za aplikaciju na razne proizvode: majica, šalica, torba, magnet, podložak za miša...

Za više info i narudžbu pošalji nam mail: disiti@disiti.com