Uvjeti korištenja

“DCT, obrt za dizajn i turizam, vl. Ana Cvitić, OIB: 38075285560, Valdebečki put 83, 52100 Pula”

Opći uvjeti korištenja web domene disiti.com i njenih podstranica

Internetska prodavaonica DISITI web shop u vlasništvu je DCT obrt za dizajn i turizam . DCT obrt za dizajn i turizam omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice disiti.com koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem DISITI web shop i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni disiti.com (dalje u tekstu: DISITI web shop) smatra se da su Kupci u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

U slučaju pristupa i-ili korištenja domene disiti.com i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (fotografije, tekst, grafike, ilustracije, podaci…), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem DISITI web shop bez obzira na način korištenja, Kupac izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu DISITI web shop u skladu s ovim Uvjetima. Reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja / uporabe DISITI web shop odvija se u skladu s ovim Uvjetima. Kupac je dužan redovno provjeravati Uvjete i smatra se da je korištenjem internetske prodavaonice DISITI web shop ili bilo kojeg njenog dijela Kupac u svakom trenutku upoznat s aktualnim Uvjetima korištenja te da ih u cijelosti razumije i prihvaća. Kupci sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.

DCT obrt za dizajn i turizam pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba, bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. DCT obrt za dizajn i turizam pridržava pravo ukidanja i-ili promjene ponude / sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio DISITI web shop, bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama. DCT obrt za dizajn i turizam pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge DISITI web shop u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničenje pristupa DISITI web shop kao i pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

DCT obrt za dizajn i turizam nije odgovorna za bilo kakav oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje DISITI web shop, niti za bilo kakvu štetu koja može nastati Kupcu ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja DISITI web shop. Korištenjem sadržaja DISITI web shop Kupac prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

Zabranjeno je korištenje stranica DISITI web shop i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s DISITI web shop i koje je na bilo koji način protivno ovim Uvjetima. Kupac potvrđuje i jamči da će stranice domene disiti.com i njoj pripadajuće podstranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući bez ograničenja sve zakone i pravila koja se odnose na internet, e-mail poruke, podatke i privatnost.

Kupac potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom se korištenje smatra nedopuštenim. U slučaju nedopuštenog korištenja DCT obrt za dizajn i turizam je ovlaštena potraživati naknadu štete od Kupca te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

Sadržaj i usluge

Sadržaji koji se prikazuju ili nalaze na stranicama DISITI web shop (objavljeni tekstovi, grafike, ilustracije, fotografije, dokumenti, podaci, informacije i dr.) ne smiju se reproducirati, distribuirati ili koristiti na bilo koji način protivan ovim Uvjetima.

Zabranjeno je kopirati, mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj i vizualni identitet DISITI web shop, osim kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja DCT obrt za dizajn i turizam . Usluge DISITI web shop zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način ili ih koristiti na način protivan ovim Uvjetima. Pohrana, kopiranje i-ili korištenje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način je zabranjeno.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i-ili nezakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije i td.) DISITI web shop, DCT obrt za dizajn i turizam pridržava pravo potraživati naknadu štete i pokrenuti građanski i kazneni postupak protiv pravne ili fizičke osobe koja na opisani način koristi sadržaje DISITI web shop.

Korištenje usluga DISITI web shop odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje DISITI web shop od strane maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i-ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, dok DCT obrt za dizajn i turizam ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Registracija i korisnički račun Kupca

Registracijom se kreira korisnički račun za jednu fizičku ili pravnu osobu (dalje u tekstu Korisnički račun). Registracijom za usluge DISITI web shop Kupac dobiva podatke o Korisničkom računu (korisničko ime i lozinku). Registracija u DISITI web shop nije obavezna, niti Kupci koji otvore Korisnički račun imaju dodatne pogodnosti kupovanja u odnosu na Kupce koji nemaju otvoren Korisnički račun. Korisnički račun ima svrhu vođenja evidencije željenih artikala i vlastitih osobnih podataka koji se potom jednostavnije i brže unose u samu narudžbu. Otvaranje Korisničkog računa dozvoljeno je punoljetnim i maloljetnim osobama, dok radnje naručivanja i kupovine mogu obaviti isključivo punoljetne i potpuno poslovno sposobne osobe. Umjesto maloljetnih osoba kupovinu mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe Ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost svog zakonskog zastupnika. Postupanje suprotno ovim Uvjetima izuzima DCT obrt za dizajn i turizam od bilo kakve pravne odgovornosti. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.

Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, Kupac je DISITI web shop dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke te ažurirati iste ukoliko dođe do njihove promjene. Nakon uspješno obavljene registracije na e-mail adresu Kupca bit će dostavljene upute za potvrdu registracije. Kupac je dužan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i Korisničkom računu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog Korisničkog računa.

Izričito je zabranjeno: korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe; priopćavanje podataka o Korisničkom računu trećim osobama; uporaba tuđih podataka za registraciju; prijava na tuđi Korisnički račun; korištenje DISITI web shop za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih poruka (“spam” poruka) na bilo koji način.

Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja DCT obrt za dizajn i turizam zadržava pravo prema slobodnoj ocjeni uskratiti registraciju ili ugasiti Korisnički račun Kupca, bez obveze naknade bilo kakvog troška ili štete.

Ako Kupac koristi DISITI web shop kao neregistrirani korisnik, obvezuje se da su svi podaci za sklapanje Ugovora o kupovini istiniti te prihvaća sve prije navedene uvjete.

Ovi Uvjeti su objavljeni 01.01.2017. godine na disiti.com .

Share this post