Uvjeti kupnje u internetskoj prodavaonici

Opći uvjeti kupnje

“DCT, obrt za dizajn i turizam, vl. Ana Cvitić, OIB: 38075285560, Valdebečki put 83, 52100 Pula”
Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda u internetskoj prodavaonici disiti.com , te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca (u tekstu: Kupca) i internetske prodavaonice disiti.com i smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Usluge internetske prodavaonice disiti.com dostupne su na internetskim stranicama https:// disiti.com , dalje u tekstu DISITI web shop. Nositelj svih prava na domeni disiti.com je DCT obrt za dizajn i turizam, Valdebečki put 83, 52100 Pula, OIB:38075285560. Korištenjem usluge internetske prodavaonice DISITI web shop i svih pridruženih stranica na domeni disiti.com smatra se da je Kupac u svakom trenutku upoznat s ovim Uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumije i prihvaća.

Uvjeti su podložni promjenama u bilo kojem trenutku zbog čega bi Kupac ove stranice trebao posjetiti kod svake posjete kako bi bio upoznat sa svojim pravima i obvezama. Ako Kupac internet prodavaonicu DISITI web shop nastavi koristiti nakon što su Uvjeti izmijenjeni, smatra se da je suglasan s novim Uvjetima. DCT obrt za dizajn i turizam pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Pružatelj usluge internet prodaje putem internet prodavaonice DISITI web shop je DCT obrt za dizajn i turizam, Valdebečki put 83, 52100 Pula, OIB:38075285560.

DCT obrt za dizajn i turizam, pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio DISITI web shop u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu u trenutku objavljivanja na ovim internetskim stranicama.

DCT obrt za dizajn i turizam, pridržava pravo izmjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluge u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično, ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Uvjeta korištenja.

Korištenje usluga DISITI web shopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje DISITI web shopa od strane maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i-ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, dok DCT obrt za dizajn i turizam ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. To znači da kupoprodaju proizvoda u ponudi na domeni disiti.com u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

DCT obrt za dizajn i turizam nastoji da informacije o proizvodima budu točne i ažurne, ali se ograđuje od mogućih pogrešaka u objavljenim informacijama. DCT obrt za dizajn i turizam ne preuzima odgovornost niti krivnju za bilo kakve pogreške ili propuste u sadržaju na stranicama DISITI web shopa, kao ni za točnost objavljenih informacija, odnosno nije odgovarna za povremeno nefunkcioniranje stranica ili njihovih dijelova.

DCT obrt za dizajn i turizam zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda. Fotografije i prikazi na ovim stranicama i stranicama partnera ne moraju odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. Neke fotografije mogu biti tipske za određeni tip proizvoda. Kupac takve prozvode ne može reklamirati s te osnove. Ako dobavljiv proizvod značajno odstupa od proizvoda traženih karakteristika, DCT obrt za dizajn i turizam će Kupca obavijestiti i postupiti prema dogovoru.

Kupovina, sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima, predstavljaju ponudu DCT obrt za dizajn i turizam za sklapanje Ugovora, te korisnik kao Kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i DCT obrt za dizajn i turizam, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima. Ugovor između Kupca i DCT obrt za dizajn i turizam vrijedi isključivo za područje RH.

Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem DISITI web shop uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) toga proizvoda te njoj pridružene cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internetske narudžbe u DISITI web shop, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom i telefona s ljudskim posredovanjem. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga DCT obrt za dizajn i turizam informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail adresu Kupca će biti dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.

Proizvodi koje je moguće kupiti prikazani su na domeni disiti.com, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o cijeni i specifikacija proizvoda. Cijena i uvjeti dostave navedeni su na linku “Dostava.”

Sve cijene proizvoda u internetskoj prodavaonici DISITI web shop izražene su u kunama i sa uračunatim PDV-om. Prije sklapanja Ugovora, Kupac ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na link “Uvjeti kupnje.” Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada Kupac prihvati ponudu DCT obrt za dizajn i turizam na jedan od sliedećih načina:
– odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe kao registrirani korisnik DISITI web shop,
– odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe kao gost korisnik DISITI web shop (bez registracije),
– odabirom plaćanja i zaključenjem / izmjenom narudžbe putem telefona na 385 91 58 93 531 .

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, Kupac je obvezan odabrati naziv / ime pod kojim će ostvarivati usluge te odabrati sigurnosnu zaporku i dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju i kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji / korisničkom računu trećim osobama. Kupac je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđeg korisničkog računa. Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, DCT obrt za dizajn i turizam zadržava pravo ugasiti korisnički račun Kupca, prema slobodnoj procjeni i bez obveze naknade Kupcu bilo kakvog troška ili štete.

Ugovor stupa na snagu kada Kupac prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i DCT obrt za dizajn i turizam zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda. Kupcu će biti elektronički omogućen pregled Ugovora ili će mu na adresu e-pošte biti dostavljena e-mail poruka koja sadrži: potvrdu o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14), ove Uvjete te obavijest o pravu Kupca na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti DCT obrt za dizajn i turizam o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na DCT obrt za dizajn i turizam, Valdebečki put 83, 52100 Pula) ili e-mail porukom na: disiti@disiti.com u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na stranicama disiti.com u rubrici “Uvjeti kupnje” Kupac može elektronički ispuniti i poslati; u tom će mu slučaju DCT obrt za dizajn i turizam bez odgađanja elektroničkom poštom dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je roba koja je predmet Ugovora predana u posjed Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, odnosno u slučaju usluge od sklapanja Ugovora.

Ako Kupac jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada DCT obrt za dizajn i turizam, odnosno internetska prodavaonica DISITI web shop zaprimi odluku Kupca o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. U slučaju da Kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca DCT obrt za dizajn i turizam može izvršiti tek nakon što joj roba bude vraćena ili nakon što joj bude dostavljen dokaz da je roba poslana natrag.

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu DCT obrt za dizajn i turizam, Valdebečki put 83, 52100 Pula, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je DCT obrt za dizajn i turizam odnosno DISITI web shop, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Troškove povrata robe Kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) mora snositi samostalno. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti DCT obrt za dizajn i turizam iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio DCT obrt za dizajn i turizam o jednostranom raskidu Ugovora. Na linku na našoj internetskoj stranici ćete pronaći primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora kojeg možete elektronički ispuniti i poslati:

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Proces kupovine i način plaćanja

Osnovne karakteristike proizvoda, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave navedeni su uz svaki proizvod i odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljiva je u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na e-mail adresu Kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). Sve cijene proizvoda i usluga ponuđenih na stranicama disiti.com obuhvaćaju PDV.

DCT obrt za dizajn i turizam tretira odabrane proizvode u košarici registriranog ili neregistriranog Kupca kao narudžbu, te zadržava pravo otkazati ju iz opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja narudžbe, djelatnici DISITI web shop će, uz navođenje razloga o navedenom, obavijestiti Kupca na njegovu e-mail adresu ili putem upisanog kontakt telefona.

Ako Kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio svoju e-mail adresu. U tom slučaju Kupac može kontaktirati DISITI web shop na: disiti@disiti.com ili na telefonski broj 385 91 58 93 531 kako bi djelatnici provjerili status narudžbe.

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude Kupac (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) pristajanjem na Uvjete kupnje potvrđuje da je prije sklapanja ugovora primio na znanje informacije objavljene na domeni disiti.com i njenim podstranicama, odnosno: ime, tvrtka ili naziv, matični broj i sjedište Trgovca (DCT obrt za dizajn i turizam)načinima za koje može iznijeti svoje prigovore; informacije i proizvodima koji se nude, te njihovu nazivu, glavnim svojstvima kao i cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja; informacije o troškovima dostave proizvoda; informacije o načinu plaćanja te o načinu i roku isporuke proizvoda.

Internetska prodavaonica DISITI web shop (DCT obrt za dizajn i turizam) je obvezna dostaviti Kupcu (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) potvrdu prethodno navedenog sadržaja u pisanom ili nekom drugom dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda. Pristajanjem na ove Uvjete, Kupac je suglasan da mu se potvrda prethodne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe.

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:
1- Plaćanje pouzećem – roba se plaća po dostavi od strane tvrtke-dostavljača. Plaćanje je moguće isključivo gotovinom.
2- Plaćanje općom uplatnicom – proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se platiti uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, DISITI web shop e-mail porukom Kupcu prosljeđuje sve podatke koji su potrebni kako bi izvršio plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku od 7 dana.
3- Plaćanje internet bankarstvom – proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se platiti putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, DISITI web shop e-mail porukom Kupcu prosljeđuje sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.
4- Kartično plaćanje – AmericanExpress, Maestro, MasterCard, Visa, Diners (jednokratno ili obročno, ovisno o iznosu).

Svaka kartična transakcija (debitne i kreditne kartice) podložna je provjeri od strane DCT obrt za dizajn i turizam, u trajanju od jednog do tri radna dana.

Novčani primitak Kupca podrazumijeva zaprimljenu uplatu na žiro račun DCT obrt za dizajn i turizam. Novčani primitak na računu DCT obrt za dizajn i turizam vidljiv je sljedeći radni dan, odnosno u roku 24 sata od trenutka plaćanja. Uplate koje je Kupac izvršio u petak najčešće su vidljive u ponedjeljak, kada se proizvodi šalju dostavnom službom.

Cijena i uvjeti dostave

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda. Elektronički sustav DISITI web shop potom izdaje narudžbenicu na kojoj se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave. Trošak dostave je zasebno iskazan u košarici ispod cijene.

Ako DCT obrt za dizajn i turizam nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, djelatnici DISITI web shop će kontaktirati Kupca telefonom ili e-mail porukom radi dogovora o zamjeni proizvoda ili otkazivanju naručenog proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni.

Trošak dostave naplaćuje se prilikom izračuna svih troškova narudžbe i prema tarifi dostavne službe. Svi proizvodi dostavljaju se dostavnom službom u roku 3 radna dana od primitka novčane uplate Kupca na račun DCT obrt za dizajn i turizam.

Zamjene, reklamacije, prigovori i materijalna odgovornost

Ako Kupac preuzme proizvod kojeg želi zamijeniti za drugu veličinu ili drugi proizvod, to može učiniti kontaktiranjem internetske prodavaonice DISITI web shop na tel. 385 91 58 93 531.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu i dostavi ne mogu oštetiti. Kupac bi trebao prilikom preuzimanja pregledati pošiljku. Ukoliko pakiranje ima vidljivih materijalnih oštećenja / nedostataka, preporučuje se da Kupac odbije primitak istog jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u DCT obrt za dizajn i turizam, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Ako Kupac utvrdi materijalne nedostatke na robi po primitku, reklamacije i svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi na e-mail adresu: disiti@disiti.com na sjedište DCT obrt za dizajn i turizam, Valdebečki put 83, 52100 Pula, ili usmeno na broj telefona 385 91 58 93 531.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ako se radi o oštećenju i-ili neispravnosti isporučene robe, Kupac može vratiti artikl na prethodno navedenu adresu, kako bi se reklamacija uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ukoliko se pomnim pregledom utvrdi da je došlo do oštećenja proizvoda namjernim ili slučajnim mehaničkim postupkom koji je nastao nakon što je proizvod pregledan i poslan kupcu, reklamacija će se odbiti odnosno osporiti. U takvom slučaju utvrđuje se materijalna odgovornost Kupca za kupljeni proizvod.

Uz to se naglašava da prema čl. 43 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), st. 5. i 6., postoji pravo da, ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na Kupca (od dana kupnje proizvoda), a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi nakon šest mjeseci, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na Kupca, troškove vještačenja snosi Kupac ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja. Trgovac ne odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu koji se pojave nakon dvije godine od kupnje proizvoda.

Proizvod koji se reklamira mora sadržavati originalno pakiranje, te biti predočen uz originalan račun.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Internetska prodavaonica DISITI web shop se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost Kupaca u DISITI web shop te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Registracijom ili kupnjom bez registracije (kao gost) u internetskoj prodavaonici DISITI web shop Kupac daje suglasnost da DISITI web shop prikuplja i obrađuje osobne podatke kupca navedene u registracijskoj formi kao i podatke o narudžbama kupca na način definiran u ovim Uvjetima.

DISITI web shop može prikupljati osobne podatke Kupca kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako Kupac iste dobrovoljno dostavi DISITI web shop. DISITI web shop (DCT obrt za dizajn i turizam) nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima Kupca, a ukoliko navedeni nisu u domeni DISITI web shop (DCT obrt za dizajn i turizam). Ako Kupac posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka o tome treba u najkraćem roku obavijestiti DISITI web shop (DCT obrt za dizajn i turizam) na e-mail adresu: disiti@disiti.com .

DISITI web shop će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva Kupaca kao i kvalitetnijeg pružanja usluga DISITI web shop. DISITI web shop prikuplja i obrađuje podatke o Kupcima koji se odnose na način uporabe DISITI web shop bez otkrivanja identiteta Kupaca i-ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta Kupca.

DISITI web shop prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) Kupca ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. DISITI web shop će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja DISITI web shop od strane Kupaca, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i-ili sadržaja. Takve podatke DISITI web shop će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge.

DISITI web shop ne bilježi broj kreditne kartice Kupaca niti pohranjuje transakcijske podatke. Za naplatu kreditnih kartica DISITI web shop koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti povjerljive podatke.

Internetska prodavaonica DISITI web shop koristi tehnologiju preglednika poznatu kao “cookies” (“kolačići”) u sekciji proizvoda naše web stranice. To omogućava našoj internetskoj prodavaonici da prati koji proizvodi su u vašoj košarici. “Cookies” sadrže tzv. ‘session id’, kako bi se osiguralo da tijekom trajanja sesije web shop prepoznaje i pamti korisnikov preglednik (browser), a samim time i korisnika, te na taj način omogući kupnju. Ako imate onemogućene “kolačiće” u svojem web pregledniku, on-line trgovina neće raditi.

Više o “cookies” programima saznajte ovdje.

Share this post